Kontakt

Usługi parkowania na parkingu 'Rozet'
Langstraat 10
6811 JA Arnhem
T 026 3 77 59 00
T 088 1 26 14 44 (w przypadku pytań dotyczących składania odwołania)
E parkeerservicearnhem@p1.nl