Terug Häufig gestellte Fragen

Onderstaand kunt u per onderwerp alle veelgestelde vragen terugvinden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Zoek bijvoorbeeld naar betaling, bezwaar of aanvraag indienen.

Häufig gestellte Fragen

Hoe is het bedrag van de parkeerbon opgebouwd?

Het bedrag van de parkeerbon bestaat uit het verschuldigde parkeertarief voor minimaal één uur, verhoogd met administratiekosten.

Het systeem kan mijn parkeerbon niet vinden. Hoe komt dit?

Uw parkeerbon komt 8 uur na het moment van uitschrijven op de website te staan. Als u eerder kijkt, staat uw parkeerbon dus nog niet online. Wij adviseren u op een later tijdstip nogmaals de website te openen.

Er wordt gevraagd naar een aanslagnummer. Waar kan ik dit vinden?

Het aanslagnummer staat bovenaan de parkeerbon. Dit is een 12- of 14 cijferig nummer. De eerste zes cijfers van deze code geven de datum aan, de volgende vier cijfers geven het tijdstip weer waarop de parkeerbon is uitgeschreven.

Op de parkeerbon staat naheffing? Wat betekent dit?

Naheffing is de juridische term voor een parkeerboete. U heeft geen of te weinig parkeergeld (parkeerbelasting) betaald. Deze belasting heffen wij alsnog met een naheffing (parkeerbon). Wij verplichten u alsnog het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten te betalen.

Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Moet ik alsnog de parkeerbon betalen?

Ja, u moet eerst de parkeerbon betalen en kunt dus NIET afwachten tot er vastgesteld wordt of uw bezwaar gegrond of ongegrond is. Wordt uw bezwaar gegrond verklaard, dan storten wij het bedrag zo snel mogelijk terug op uw rekening.

Binnen hoeveel weken moet ik mijn bezwaar indienen?

Na het uitschrijven van de parkeerbon heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de parkeerbon. Kan ik hier bezwaar tegen indienen?

Het bedrag van de parkeerbon bestaat uit het verschuldigde parkeertarief voor minimaal één uur, verhoogd met administratiekosten. Deze bedragen zijn vastgesteld in de gemeentewet. Het heeft geen zin om bezwaar in te dienen tegen de hoogte van de parkeerbon.

Ik heb een parkeerbon ontvangen. Ik ben echter nooit op deze locatie geweest. Kan ik bezwaar indienen?

U kunt altijd bezwaar indienen tegen een parkeerbon. U moet echter wel bewijs aanleveren dat u op het moment waarop de parkeerbon werd uitgeschreven niet met de auto aanwezig was op de desbetreffende locatie. Onze parkeercontroleurs controleren uw gegevens aan de hand van gegevens die bij het RDW over uw auto bekend zijn. Wanneer het aannemelijk is dat deze gegevens kloppen en overeenkomen, heeft het geen zin om bezwaar te maken.

Ik heb een parkeerbon ontvangen. Ik ben echter in het bezit van een invalidenparkeerkaart. Heeft het zin om bezwaar maken?

U kunt altijd bezwaar indienen tegen een parkeerbon. Het is echter wel van belang dat uw invalideparkeerkaart (en parkeerschijf) zichtbaar was voor de parkeercontroleur. Was dit niet het geval? Dan heeft bezwaar indienen weinig zin.

Ik heb een parkeerbon ontvangen. Ik stond bij het parkeerautomaat om mijn auto aan te melden. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Nee, het heeft weinig zin om bezwaar te maken omdat onze controleurs en scanauto altijd controleren of er iemand bij de parkeerautomaat staat.

Ik heb een parkeerbon ontvangen. Ik was maar heel even weg. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Nee, het heeft geen zin om bezwaar te maken. Ook als u maar heel even uw auto parkeert, bent u verplicht om parkeerbelasting te betalen.

Ik heb een parkeerbon ontvangen. Ik wist niet dat er betaald moest worden. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Nee, het heeft geen zin om bezwaar te maken. Op onze website kunt u zien waar betaald parkeren geldt. En op straat staan borden die de gebieden voor betaald parkeren duidelijk aangeven.

Ik heb een parkeerbon ontvangen terwijl ik niet kon betalen omdat de parkeerautomaat defect was. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Nee, het heeft geen zin om bezwaar te maken. Bezwaarschriften die aangeven dat de parkeerautomaat defect was worden niet toegekend. De wet gaat er namelijk vanuit dat u in dat geval naar een andere parkeerautomaat loopt voor de betaling van de parkeerbelasting. Tevens staat er een storingsnummer op het automaat en kunt u melding maken van de storing.

Ik heb een parkeerbon ontvangen terwijl ik aan het laden en lossen was. Heeft het zin om bezwaar te maken?

Het moet voor de parkeercontroleur of scanauto concreet zichtbaar zijn dat u aan het laden en lossen bent. Wanneer dit niet het geval is, bent u naar alle waarschijnlijkheid niet aan het laden of lossen. Het indienen van een bezwaar heeft dan ook geen zin.

Welke documenten heb ik nodig voor mijn parkeervergunning aanvraag?

Als u een lease auto of auto van de zaak rijdt, moet u een verklaring van de werkgever of een verklaring van de leasemaatschappij en een kopie van het kentekenbewijs meesturen bij uw aanvraag.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een parkeervergunning?

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning moet u aan de volgende eisen voldoen:
 • U moet ingeschreven staan op een adres in het parkeervergunninggebied;
 • De auto moet op uw naam of op naam van uw werkgever staan;
 • Uw auto is niet langer dan 6 meter of hoger dan 2,40 meter;
 • Een parkeervergunning geldt niet voor een caravan, camper of aanhangwagen.

Ik moet mijn parkeervergunning verlengen. Hoe doe ik dit?

Voor het aanvragen van parkeervergunning onderneemt u de volgende stappen:
 • U selecteert op arnhem.parkeer.nl de optie ‘Parkeerproduct Aanvragen’;
 • Vervolgens klikt u op ‘Bewoners’ en logt u in met uw gebruikersnaam (e-mailadres of DigiD) en wachtwoord;
 • U selecteert de parkeervergunning en klikt op de button ‘Aanvragen’;
 • U kiest de zone waar u woont, geeft een kenteken en ingangsdatum op en klikt rechtsonder op de button ‘Volgende’;
 • Vervolgens controleert u de gegevens van uw aanvraag en vinkt u het vakje ‘Akkoord aanvraag’ aan en klikt rechtsonder op de button ‘Toevoegen aan winkelwagen’;
 • In de laatste stap selecteert u een betaalmethode (iDEAL of factuur) en voert de betaling uit. Uw vergunningsaanvraag is ingediend.

Ik ga verhuizen buiten mijn huidige parkeervergunninggebied. Moet ik mijn vergunning wijzigen?

Ja, u moet uw huidige parkeervergunning beëindigen. Deze is buiten het rayon namelijk niet geldig. Nadat u uw oude parkeervergunning heeft beëindigd en uw adreswijziging bij de gemeente bekend is, kunt u een aanvraag indienen voor een nieuwe bewonersvergunning.

Ik ga verhuizen binnen mijn huidige parkeervergunningsgebied. Moet ik mijn vergunning wijzigen?

Nee, u hoeft niks te doen omdat u verhuist binnen het huidige vergunninggebied. U moet wel in uw account op het Digitaal Parkeerloket uw adreswijziging doorgeven.

Ik heb voor automatische incasso gekozen. Wordt het verschuldigde bedrag aan het einde van de looptijd automatische afgeschreven en mijn parkeerproduct automatisch verlengd?

Ja, indien u heeft gekozen voor automatisch verlenging in combinatie met automatische incasso verlengen wij aan het einde van de looptijd uw parkeerproduct automatisch. U ontvangt wel een factuur, maar hiermee hoeft u niks te doen.

Ik ben getrouwd. Kan ik op naam van mijn partner een aanvraag voor een parkeervergunning indienen?

Nee, u kunt geen aanvraag voor een parkeervergunning indienen op naam van uw partner. U kunt alleen een parkeervergunning aanvragen als het kenteken op uw naam of BSN staat geregistreerd. Een parkeervergunning met toeslag, parkeervergunning voor bedrijven en parkeervergunning voor leasevoertuigen zijn uitgezonderd op deze regel. Hierbij hoeft het voertuig niet op uw naam of BSN te staan.

De incasso is mislukt. Blijft de machtiging voor automatische incasso geldig?

Is de incasso mislukt? Dat kan gebeuren. De automatische incasso voor de toekomstige parkeerproducten loopt gewoon door. Wel moet u het bedrag dat wij niet hebben kunnen afschrijven nog aan ons betalen. Wij sturen u automatisch een e-mail met onze betaalgegevens en de vraag om het bedrag voor 1 keer zelf naar ons over te maken. Lukt dit niet? Neem dan contact op met Parkeerservice Arnhem.

Binnen hoeveel dagen moet ik mijn betaalbewijs insturen?

Vanaf het moment dat de parkeerbon is uitgeschreven heeft u 5 dagen de tijd om uw betaalbewijs digitaal in te sturen.

Ik heb mijn betaalbewijs niet op tijd ingestuurd. Wat nu?

Als de termijn van 5 dagen is verstreken kunt u geen betaalbewijs meer uploaden. Wij adviseren u om de parkeerbon te betalen en bezwaar in te dienen. Zodra uw bezwaar wordt toegekend (omdat u in het bezit bent van een geldig betaalbewijs), betalen wij het bedrag zo spoedig mogelijk aan u terug.

Kan ik het betaalbewijs in iedere bestandsvorm aanleveren?

Ja, u kunt ieder bestandstype als betaalbewijs uploaden.

Waarvoor kan ik allemaal terecht bij het Digitaal Parkeerloket?

U kunt voor de volgende zaken terecht bij het Digitaal Parkeerloket:
 • Aanvragen, verlengen of opzeggen van een parkeervergunning (voor bewoners, bedrijven en hulpverleners);
 • Aanvragen of opzeggen van een bezoekersregeling;
 • Aanvragen of opzeggen van een abonnement parkeergarage;
 • Betalen van een parkeerbon;
 • Indienen van bezwaar;
 • Uploaden van een parkeerbewijs.

Moet ik mij registreren om een parkeerproduct te kunnen aanvragen of een parkeerbon te betalen?

Om een parkeerproduct aan te vragen, zoals een parkeervergunning, moet u zich registreren. Dit doet u door eenmalig een account aan te maken middels DigiD of een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen.

Voor het uploaden van een betaalbewijs, het indienen van bezwaar of het betalen van een parkeerbon hoeft u zich niet te registeren.

Hoe kan ik inloggen op het Digitaal Parkeerloket?

U kunt op twee manieren inloggen. Met uw DigiD inlogcode en wachtwoord of met een gebruikersnaam (e-mail) en zelf gekozen wachtwoord.

Ik heb geen DigiD. Is dit een probleem?

Nee, u kunt ook zonder DigiD inloggen, met een gebruikersnaam (e-mail) en zelf gekozen wachtwoord.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bezoekersregeling?

U moet ingeschreven staan op een adres dat valt binnen het gebied voor betaald parkeren. Bekijk hier de gebieden waarvoor u een bezoekersregeling kunt aanvragen. Er kan per adres slechts 1 bezoekersregeling worden aangevraagd.

Hoe werkt de BezoekersApp?

Uw bezoek kunt u via uw tablet, telefoon of computer eenvoudig aanmelden via bezoek.parkeer.nl, oftewel de BezoekersApp. Gebruikt u de BezoekersApp voor het eerst? Raadpleeg dan onze ‘Gebruikershandleiding BezoekersApp’.

Via welke website kan ik mijn bezoek aanmelden?

Ga naar bezoek.parkeer.nl om met uw inloggegevens uw bezoek aan te melden. De BezoekersApp is een html5-website en daardoor eenvoudig te gebruiken met uw computer, tablet of smartphone. Het downloaden van een speciale app is niet nodig. Tip! Sla de website bezoek.parkeer.nl op in uw favorieten.

Hoe kan ik mijn bezoekersregeling opzeggen?

U kunt via het Digitaal Parkeerloket uw bezoekersregeling opzeggen.

Ik heb nog een tegoed staan in mijn BezoekersApp, maar deze wil ik opzeggen. Kan ik dit terugvragen?

Ja, zodra u uw digitale bezoekersregeling via het Digitaal Parkeerloket heeft opgezegd, kunt het tegoed opvragen. Dit kan door na beëindiging nog eenmalig in te loggen op bezoek.parkeer.nl.

Ik heb een parkeerbon ontvangen, hoe kan ik deze betalen?

U kunt de parkeerbon op de volgende wijze betalen:
 • Klik op de button ‘parkeerbon betalen’ op arnhem.parkeer.nl;
 • Vervolgens voert u het kenteken in;
 • U krijgt de parkeerbon te zien. Controleer of de gegevens juist zijn;
 • U geeft uw e-mailadres op (hier wordt de betaalbevestiging naartoe gestuurd);
 • U selecteert de betaaloptie van uw voorkeur en betaalt het verschuldigde bedrag.

Ik wil bezwaar indienen. Hoe doe ik dit?

U kunt als volgt bezwaar indienen:
 • U klikt op arnhem.parkeer.nl op de button ‘bezwaar indienen’;
 • U zoekt de parkeerbon op door datum, tijdstip en kenteken in te voeren;
 • Vervolgens controleert u of de gegevens op de parkeerbon kloppen en klikt op de button ‘bezwaar maken’;
 • U geeft de reden van uw bezwaar op en klikt op ‘Verder’;
 • Vervolgens vult u uw persoonsgegevens en e-mailadres in. U ontvangt per e-mail een verificatielink;
 • U opent uw e-mail en klikt op de link;
 • U komt via de link op een webpagina waar u eventuele bewijsstukken kunt uploaden. Daarna klikt u op ‘Verder. Uw bezwaar is nu ingediend.
Wij streven ernaar op uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk te behandelen. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Ik heb een parkeervergunning. Waar mag ik mijn auto parkeren?

Uw parkeervergunning is gekoppeld aan een specifiek vergunninggebied. Op deze plattegrond kunt u zien in welke rayons u met uw parkeervergunning mag parkeren.

Hoe vraag ik een parkeervergunning aan?

Voor het aanvragen van parkeervergunning onderneemt u de volgende stappen:
 • U selecteert op arnhem.parkeer.nl de optie ‘Parkeerproduct Aanvragen’;
 • Vervolgens klikt u op ‘Bewoners’ en logt u in met uw gebruikersnaam (e-mailadres of DigiD) en wachtwoord;
 • U selecteert de parkeervergunning en klikt op de button ‘Aanvragen’;
 • U kiest de zone waar u woont, geeft een kenteken en ingangsdatum op en klikt rechtsonder op de button ‘Volgende’;
 • Vervolgens controleert u de gegevens van uw aanvraag en vinkt u het vakje ‘Akkoord aanvraag’ aan en klikt rechtsonder op de button ‘Toevoegen aan winkelwagen’;
 • In de laatste stap selecteert u een betaalmethode (iDEAL of factuur) en voert de betaling uit. Uw vergunningsaanvraag is ingediend.

Wat kost een parkeervergunning?

Een parkeervergunning voor particulieren kost €83 voor een half jaar of €141 voor een heel jaar.

Ik krijg een nieuwe auto. Hoe kan ik mijn kenteken wijzigen?

Uw kenteken wijzigen kan op de volgende manier:
 • U selecteert de optie ‘Parkeerproduct Aanvragen’ op arnhem.parkeer.nl, logt in en drukt vervolgens rechtsboven op uw e-mailadres;
 • In uw "Mijn Account" omgeving ziet u uw actieve parkeerproducten. U selecteert onder het tabblad ‘actief’ de juiste vergunning en klikt vervolgens aan de rechterzijde op "kenteken wijzigen";
 • Vul het nieuwe kenteken in en drukt op opslaan;
 • Onder het kopje ‘Actieve kentekens’ komt direct het nieuwe kenteken te staan.

Kan ik mijn kenteken ook tijdelijk wijzigen?

Ja het is mogelijk om het kenteken tijdelijk te wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u in een leenauto van uw garage rijdt. Dit kan als volgt:
 • U selecteert de optie ‘Parkeerproduct Aanvragen’ op arnhem.parkeer.nl, logt in en drukt vervolgens rechtsboven op uw e-mailadres;
 • In uw "Mijn Account" omgeving ziet u uw actieve parkeerproducten. U selecteert de juiste vergunning en klikt vervolgens op "kenteken wijzigen";
 • U voert een nieuw kenteken in en selecteert de optie ‘Tijdelijk’;
 • Tenslotte geeft u een startdatum, starttijd, einddatum en eindtijd op waarbinnen de tijdelijke kentekenwijziging van kracht moet zijn en klikt op ‘Wijziging opslaan’.
De tijdelijke kentekenwijziging is van kracht op de door u gekozen startdatum en starttijd. Na het verlopen van de einddatum wordt het kenteken teruggezet naar het originele kenteken.

Hoe kan ik mijn parkeervergunning opzeggen?

U kunt als volgt uw parkeervergunning opzeggen:
 • Op arnhem.parkeer.nl klikt u op de button ‘Parkeerproduct Aanvragen’. Vervolgens logt u in via uw gebruikersnaam (e-mailadres of DigiD) en wachtwoord en klikt rechtsboven op uw e-mailadres;
 • U komt terecht in ‘Mijn Producten’ met daarin een overzicht van uw actieve producten;
 • U klikt op de vergunning die u wilt beëindigen. Aan de rechterkant klikt u op het pijltje;
 • Tot slot klikt u op beëindigen. De vergunning is nu beëindigd en komt te staan op het tabblad ‘Geannuleerd of Beëindigd’.

Kan ik ook bij het Parkeer Service Bureau een parkeervergunning aanvragen?

Ja dit kan. U moet wel een afspraak maken bij het parkeer service bureau voor het aanvragen van een vergunning. We adviseren u om online via arnhem.parkeer.nl uw aanvraag voor een parkeervergunning in te dienen. Online aanvragen worden namelijk direct verwerkt. Heeft u ondersteuning nodig bij uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum op 088 126 14 44. Onze medewerkers helpen u graag.

Hoe kan ik mijn parkeervergunning voor bedrijven opzeggen?

U kunt als volgt uw zakelijke parkeervergunning opzeggen:
 • Op arnhem.parkeer.nl klikt u op de button ‘Parkeerproduct Aanvragen’. Vervolgens logt u in via uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord en klikt rechtsboven op uw e-mailadres;
 • U komt terecht in ‘Mijn Producten’ met daarin een overzicht van alle actieve producten;
 • U klikt op de parkeervergunning die u wilt beëindigen. Aan de rechterkant klikt u op het pijltje;
 • Tot slot klikt u op beëindigen. De vergunning is nu beëindigd en komt te staan op het tabblad ‘Geannuleerd of Beëindigd’.

Hoe kan ik mijn parkeervergunning voor bedrijven wijzigen?

 • U selecteert de optie “Parkeerproduct Aanvragen’ op arnhem.parkeer.nl, logt in en drukt vervolgens rechtsboven op uw e-mailadres
 • In uw ‘Mijn Account’ omgeving ziet u uw actieve parkeerproducten. U selecteert de juiste parkeervergunning en klikt vervolgens op ‘kenteken wijzigen’
 • Vul het nieuwe kenteken in en vervolgens geeft u een eventuele startdatum, starttijd, einddatum en eindtijd voor de kentekenwijziging. U kunt hier ook kiezen voor de opties “Permanent” of “Tijdelijk”. Tenslotte klikt u op ‘wijzigen opslaan’
 • Onder het kopje “Actieve kentekens” staat nu het nieuwe kenteken.

Kan ik mijn kenteken ook tijdelijk wijzigen?

Ja dit is mogelijk. U kunt op de volgende manier uw kenteken tijdelijk wijzigen.
 • U selecteert de optie ‘Parkeerproduct Aanvragen’ op arnhem.parkeer.nl, logt in en drukt vervolgens rechtsboven op uw e-mailadres;
 • In uw 'Mijn Account' omgeving ziet u alle actieve parkeerproducten. U selecteert de juiste vergunning en klikt vervolgens op 'kenteken wijzigen';
 • U voert een nieuw kenteken in en selecteert de optie ‘Tijdelijk;
 • Tenslotte geeft u een startdatum, starttijd, einddatum en eindtijd op waarbinnen de tijdelijke kentekenwijziging van kracht moet zijn en klikt op ‘Wijziging opslaan’.
De tijdelijke kentekenwijziging is van kracht op de door u gekozen startdatum en starttijd. Na het verlopen van de einddatum wordt het kenteken teruggezet naar het originele kenteken.

Hoe kan ik mijn betaalbewijs insturen?

Heel soms wordt er onterecht een parkeerbon uitgeschreven. Stuur dan binnen 5 dagen uw betaalbewijs (afschrift, kwitantie of screenshot uit parkeerapp) naar ons door het te uploaden op arnhem.parkeer.nl. U doet dit als volgt:
 • U selecteer een reden:
  • Ik had een kaartje;
  • Ik was aangemeld op de app;
  • Ik heb een vergunning;
 • U vult het aanslagnummer, kenteken en e-mailadres in en uploadt uw betaalbewijs;
 • Vervolgens klikt u op de button ‘Verstuur’, uw betaalbewijs is nu succesvol ingestuurd.